Wauw coaching & counseling


Het beste inzicht...Zelfinzicht

De grootste kennis...Zelfkennis

Het mooiste vertrouwen...Zelfvertrouwen

COACHING


Soms heb je als mens behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van je eigen ik. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe kan ik beter leren omgaan met probleemsituaties, hoe komt het dat ik telkens weer in dezelfde moeilijke situaties beland, hoe leer ik grenzen stellen, hoe zorg ik ervoor dat mijn negatieve gedachten mijn leven minder beïnvloeden, enz.

Als coach ga ik samen met je op zoek naar jouw persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten en drijfveren. Tijdens het coachingstraject kan het duidelijk voor je worden in hoeverre je hier je voordeel mee kan doen, maar ook in welke situaties je soms belemmerd wordt door jezelf. Je gaat je krachten ontdekken en leren deze te benutten.

Coaching kan je duidelijkheid en richting geven als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling.

Ook kan een coachingstraject een zinvol vervolg zijn op de counselingsessies die je mogelijk bij 'Wauw' gevolgd hebt. Deze vorm van begeleiding kan helpen om jouw ontwikkelingsprocessen en veranderingsprocessen waarvan je bewust bent geworden in de counselinggesprekken ook navolging te geven.

WERKWIJZE  


Door middel van bepaalde coachtechnieken, vraagstellingen en ervaringsoefeningen kun je tot een nieuw of ander inzicht komen en mogelijk ook een andere gedachtengang ontwikkelen.  

Hierbij kan er middels oefeningen samengewerkt worden met mijn hond(en). Dit is een vorm van ervaringsleren.

Honden zijn namelijk bijzonder goed in het lezen van houding en gedrag en de emoties en intenties van jou als mens. Door hun reactie kun je zien en ervaren wat het effect van deze signalen op hen is en op dat van jou. Honden oordelen en veroordelen niet, zodat deze vorm van werken aan jezelf heel laagdrempelig is en effectief.

De coaching sessies worden niet vergoed door een zorgverzekeraar, echter zijn deze kosten in sommige gevallen gedeeltelijk belastingaftrekbaar. Informatie hierover kun je het beste inwinnen bij de belastingdienst.

Soms heeft een werkgever ook baat bij jouw behandeling en kan het zijn dat je werkgever of een uitkeringsinstantie wil bijdragen in de kosten. Bijvoorbeeld voor een verbeterd functioneren in veranderende omstandigheden of in een nieuwe functie bij burn-out preventie of bij een re-integratietraject.