Wauw coaching & counseling


Angst zoekt zekerheid en sluit zo alle deuren

Vertrouwen strekt haar vleugels en vliegt vrij

@Patrick Mundus

Counseling


Door situatieveranderingen kunnen er allerlei emotionele en psychische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde, een te hoge werkdruk, een trauma, bij ziekte, ontslag, een scheiding, enz. Zulke gebeurtenissen kunnen stress, angst, onzekerheid, depressieve gevoelens, alsook relationele problematiek met zich meebrengen.  

Wanneer zich een dergelijk probleem voordoet in je leven vind je meestal zelf wel de kracht en een oplossing om ermee om te gaan. Soms lukt dit echter niet en loop je vast. Je merkt dat hetgeen er speelt je op alle fronten in een neerwaartse spiraal brengt.

Dan heb je hulp nodig en die wil ik je graag op zo'n moment bieden. Door de persoonlijke begeleiding kan ik je handreikingen aangeven die bij jou passen en die je kunnen helpen om je problemen op een effectieve manier zelf op te lossen. Dit laatste is heel erg belangrijk omdat de oplossing die je zelf hebt gevonden, een oplossing is die bij je past en die ook voor je verdere leven vaak van groot belang kan zijn. Je hebt dan zelf een manier gevonden om in balans te komen en je kunt weer op eigen kracht verder.

De begeleiding houdt een professionele en vertrouwelijke relatie in tussen jou als cliënt en mij als counselor. Daarnaast wordt er uiteraard rekening gehouden met je individuele situatie, wensen en mogelijkheden.

Tenslotte is ieder mens uniek!

Werkwijze


Wauw coaching & counseling heeft verschillende methodes ter beschikking om je inzicht te bieden en je vaardigheden aan te reiken die als doel hebben om vanuit je eigen ik je vraag te begrijpen en te beantwoorden.

Als counselor werk ik met de gespreksmethodieken volgens Egan: een vorm van hulpverlenen waarbij je leert je problemen effectiever aan te pakken, je mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.


De Rationele Emotieve Therapie kan hier ook onderdeel van zijn in de gesprekken.

Dit is een methode voor cognitieve gedragstherapie en vormt vaak de basis voor verandering. Bij deze methode gaat men ervan uit dat niet de situaties of gebeurtenissen op zich, maar je gedachten erover bepaalde gevoelens veroorzaken.

Dat is eigenlijk heel logisch, want als de situatie zelf een gevoel zou veroorzaken, zou iedereen zich hetzelfde voelen in een bepaalde situatie en dat is natuurlijk niet zo. Deze therapie kan je mogelijk helpen je bewust te worden van belemmerende gedachten, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde rationele overtuigingen. Vervolgens kan de ontwikkeling in een andere manier van denken een positieve verandering van emoties tot gevolg hebben en kan zodoende leiden tot genezing van je emotionele en psychische klachten.

A.A.I.

animal assisted intervention

De voorgenoemde gesprekstherapieën kunnen gedeeltelijk (en wanneer wenselijk) ondersteund worden door mijn honden. Een hond kan mogelijk helpen het onzichtbare tastbaar en voelbaar te maken. Door hetgeen een hond je kan laten ervaren, ontdek je waar je staat, waar je heen wilt en wat daarvoor nodig is. Zo kan er een optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats vinden.

Ook creatieve therapie kan een onderdeel zijn van het hulpverleningstraject. Tekenen, schilderen of boetseren kan helpen je eigen innerlijke wereld te ontdekken. Creatieve therapie is daarmee een unieke behandelwijze voor mensen met psychische problemen. Het geeft op speelse wijze uiting aan onbewuste gevoelens en gedachten zodat heling kan plaatsvinden.

Omdat ik met verschillende methodes werk zit ik niet vast aan een bepaalde vaste werkwijze. Ik pas graag de begeleiding aan op het moment, op jouw situatie en vooral op wat jou mogelijk verder gaat brengen.

Als psychosociaal counselor sta ik geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Dit betekent dat de counselingsessies eventueel door je zorgverzekeraar vergoed worden vanuit je aanvullend pakket, zonder aanspraak te hoeven maken op je eigen risico.

Vergoedingenoverzicht 2019

Vergoedingenoverzicht 2020