Wauw coaching & counseling

.

Kinder / jongerencoach

Bij Wauw coaching & counseling kunt u ook terecht voor individuele begeleiding voor uw kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel. Hij of zij voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen of moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, heeft te maken met de symptomen/gevolgen van ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D of ASS, slaapt slecht, moppert of piekert veel en ga zo maar door.

Bij de individuele kinder/ jongerencoaching wordt spelenderwijs oplossingsgerichte hulp geboden. De manier van coaching is holistisch van aard, d.w.z. dat het gezin, de begeleiders, de familie alsook de sociale omgeving meegenomen word in het coachingtraject. Door middel van het voeren van coachgesprekken met de ouders, gecombineerd met speelse elementen en werkmethoden voor het kind of jongere wordt aan de hulpvraag gewerkt.

Kinder / jongerencoaching is samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind/jongere in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor hem of haar moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Als coach kijk ik dus niet naar wat er “mis” is. Het kind/jongere staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Bij de coaching maak ik gebruik van verschillende gesprekstechnieken, spelvormen met de hond ( binnen of buiten, ik ga ook veel het bos in) en creatieve middelen, die afgestemd zijn op de leeftijd. Samen met het kind ga ik op zoek naar de antwoorden, het wordt een soort van avontuur. In de eerste sessie staat de kennismaking en de hulpvraag centraal. Kijk voor de tarieven van de individuele coaching op de pagina met algemene informatie.


VIDA & SOVANaast de individuele begeleiding van kinderen geven Lilian Wasmann en ik samen ook VIDA en SOVA trainingen aan groepen kinderen en jongeren tot 16 jaar door heel Midden-Limburg op daarvoor geschikte locaties.

Lilian is een gediplomeerd therapiehond begeleider, kindercoach, gecertificeerd VIDA trainer en kynologisch instructeur. Meer informatie over de inhoud van deze trainingen vindt u in het onderstaande tekstblok.

De tarieven van deze trainingen zijn in overleg daar deze afhankelijk zijn van het aantal trainingen, het aantal deelnemers en de hulpvraag en of de doelstelling.

Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend bellen met:

Lilian Wasmann-de Rouw 06-51033047 of met

Anita Cobben-Biermans 06-23376644

En u kunt ons ook als het 'Wauw-Team' volgen op:


VIDA

Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren en is gebaseerd op de theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Watertraining.

In de training wordt de hond doelgericht ingezet. Door samen met de hond oefeningen te doen wordt een kind op zijn eigen authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar.

Aan bod komen:

*Veiligheid, dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.

*Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.

*Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.

*Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).

*Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

SOVA

Bij onze sociale vaardigheidstraingen zorgt het natuurlijke gedrag van de hond ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind/jongere de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren.

Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.

De training richt zich op het aanleren van diverse sociale basisvaardigheden zoals;

* Kennismaken

* Iets vragen

* Nee zeggen

* Een praatje maken

* Feedback krijgen en geven

* Samenspelen

* Omgaan met pestgedrag  

* Wat vind ik fijn en wat maakt me boos en hoe ga ik daarmee om